Liên hệ

Địa chỉ: 17 Tôn Thất Thuyết, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Email: flowerycomestic@gmail.com

Điện thoại: - 070 389 2847

Website: https://flowery.vn